Nieruchomości

Mieszkania na sprzedaż Szczecin Prawobrzeże można definiować na wiele sposobów, zazwyczaj określane są one jako części powierzchni gruntowych lub budynki trwale związane z gruntem. Ważne jest zaznaczenie, że mienie to stanowi odrębny przedmiot własności. Wyodrębnienie nieruchomości musi mieć miejsce nie tylko w kwestii prawnej, ale również fizycznej. Formalne potwierdzenie istnienia nieruchomości stanowią również księgi wieczyste. Podstawą oznaczenia w księdze wieczystej są dane katastru nieruchomości. Wśród poszczególnych rodzajów znajdują się miedzy innymi nieruchomości gruntowe, na które składają się również grunty rolne oraz leśne. Inne podgrupy stanowią: nieruchomości budynkowe oraz lokalne. Nieruchomość może składać się z jednej lub kilku działek gruntu, nie musi być ona ciągłą częścią powierzchni ziemskiej. Formalności związane z nieruchomościami regulowane są przede wszystkim za pośrednictwem artykułów zawartych w Kodeksie cywilnym. Z nieruchomościami wiążą się wywłaszczenie oraz ustawowe prawo pierwokupu.